יום חמישי, 23 באוגוסט 2012

שומרים, חיים.


מה בפרשה?

בפרשת "שופטים", מצווה משה רבינו את המצוות הכרוכות בכניסה לארץ ישראל. מאז שיהפכו להיות עם בעל מולדת משלו, יצטרכו למלך, לצבא, למערכת משפטית וכדומה.

הקדמה – מה זה "ערי מקלט" ולמה?

אחד מהחוקים האמורים בפרשת השבוע - במסגרת החוקתית החדשה, של העם אשר לראשונה מקבל מולדת משלו – הוא חוק "ערי מקלט". חוק זה מסדיר את הבעייתיות בוואקום שנוצר בהריגה בשוגג. רוצח הרי נידון למיתה בבית דין, אולם אם בשגגה גרם למיתה איננו חייב מיתה. מאידך, בני משפחת הנהרג דורשים את מיצוי העונש. ואם ישוחרר בלי כל עונש, תמצה המשפחה בעצמה את הדין עם רוצח קרובם.

כאן בא הציווי האלוקי של הסדרת "ערי מקלט".

כאשר נהרג אדם, עוד בטרם הוכרע דינו של ההורג – אם בשגגה או חלילה במזיד – ממהר הוא לנוס אל עיר המקלט. עיר הקולטת את הרוצחים, ומעניקה להם חסינות מפני רודפי הדם. משם נלקח ההורג אל בית הדין. אם יתברר כי בזדון רצח, נהרג הוא בידי בית הדין. אך אם הייתה זו הריגה בשגגה, (למשל, עבר הנהרג תחת העץ עליו עבד הנאשם, והנה נשמט לו הגרזן וגרם למותו) שב הנאשם אל עיר המקלט המשמשת לו כמקום גלות – כעונש על חוסר הזהירות אשר בגינה נהרג אדם.

 

זה הרבה או קצת?

במהלך לימוד חוק ערי מקלט בפרשת השבוע, מצאנו סעיף מעניין במיוחד.

משה רבינו מצווה, כי כאשר ייכנסו בני ישראל לארץ המובטחת, יבדילו שלוש ערים שישמשו כערי מקלט. זאת בנוסף לשלוש ערים נוספות אותן הבדיל משה רבינו עצמו בעבר הירדן המזרחי – מקומם המובטח של בני ראובן וגד ומחצית משבט מנשה – המהווה כ"נספח" עתידי לארץ ישראל.

 

שלוש ערים בארץ ישראל כולה, ושלוש ערים בחבל ארץ האמור להכיל שישית מאוכלוסיית ישראל.

 

חז"ל כבר עומדים על היחסיות הבלתי מובנת, והם מסבירים זאת בקביעה כי בעבר הירדן ישנם יותר רוצחים.

 

אך גם הסברם של חכמינו זכרונם לברכה אינו מובן. שהרי ערי המקלט לא נועדו ל"רוצחים", אלא להורגים בשוגג – כלומר,לאנשים טובים ועדינים אשר היו מעורבים שלא במתכוון בתאונה קטלנית!!

 

האווירה מחנכת

פרשני התלמוד מסבירים את קביעתם של חז"ל כי בעבר הירדן ישנם רוצחים רבים, כגורם להריגה בשוגג!

כיצד?

מקום בו שכיח יותר למצוא רוצחים, הוא מקום בו חסרה הערכה לחיי אדם!

אם בחבל עבר הירדן ישנם יותר רוצחים, וודאי שיהיו שם גם יותר הריגות בשגגה. שכן גם ההורג בשגגה איננו חף מפשע, לו חיי אדם היו יקרים יותר בעיניו היה נזהר שבעתיים. אך כיוון שהאווירה סביבו שידרה זלזול בערך העליון של חיי האדם, גרם במעשיו למותו של אדם אחר.

זו הסיבה שבחבל ארץ זה יש לקבוע מספר גדול בהרבה של ערי מקלט מארץ ישראל כולה.

זו הסיבה שאנו צריכים לדאוג לסביבה חיובית וטובה עבורנו ועבור ילדינו, ובוודאי לדאוג ל"ניטור" האווירה שאיננה טובה לבל תיכנס אל בתינו ונפשנו!
מפה המדגימה את ערי המקלט בארץ ובעבר הירדן
3 בארץ כולה ו-3 בחבל ארץ המהווה שישית מארץ ישראל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה