יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

איך כולם יפחדו ממך


תכונה שמחה שורה בבית המלון. העובדים כולם מגוייסים למלאכתם, וכל אחד מהם מאושר בעבודתו. וכי דבר של מה בכך הוא? זוכים הם לשרת אורח מיוחד במינו!

הגאון מווילנא. רבן של ישראל, אשר גאונותו העצומה התפרסמה גם בחוגים אקדמאים בעולם, בחר להתארח באכסנייתם.

עובדי המלון, עמדו משתאים לנוכח סדר יומו של האורח הדגול. 4 שעות שינה קטועים ביממה, אינם אמורים לספק אנרגיה שכזו לעשרים שעות לימוד מעמיק. הנהגותיו הקדושות ניכרו בכל תנועת אצבע, והעובדים היו מאושרים לספק את כל צרכיו של הצדיק.

 

ההתרגשות הופרה באחת.

שודד חמוש התפרץ למלון, מניס את העובדים המבוהלים אל כל עבר.

בעל הבית, מלונאי מצליח ומכובד, נפל קרבן לתאוות הבצע של השודד. תאוות בצע אכזרית, שהתפרצה באלימות איומה על גופו של המארח.

זעקות הכאב והייאוש של בעל הבית בקעו אל חדרי המלון, ובעיקר אל החדר הסמוך – חדרו של הגאון.

היד הקדושה הופנתה אל הידית, והדלת המפרידה בין החדר לזירת האלימות נפתחה.

בו ברגע בו נשתקפה דמותו המלאכית של הגאון בחלל הפתח, קרס השודד על עומדו ונפל מתעלף.

בעל הבית, המום עדיין מהסיטואציה המפחידה אליה נקלע, קם בזריזות להודות לאורחו אשר הציל את חייו.

"רבינו השתמש בוודאי בשמות הקודש כדי להצילני מהשודד האכזרי", מלמל המארח בין מילת תודה אחת לחברתה.

אך הגאון ביטל את דבריו. "לא נצרכתי להשתמש בשמות הקודש. הרי לימדה אותנו התורה בפרשת "כי תבוא": "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך – ויראו ממך". וחז"ל כבר פירשו את הפסוק "שם ה' נקרא עליך – אלו תפילין שבראש". כאשר ראה השודד הערל את שם ה' הנקרא עליי בזכות התפילין – נפל עליו פחד נורא אשר גרם לו לאבד את הכרתו."

 

בעל הבית נרעש. "ילמדנו רבינו", פנה הוא בשנית. "והלא גם אני יהודי, גם אני הנחתי תפילין. מדוע לא נפל על הגוי את אותו פחד, כאשר ראה הוא אותי?"

תשובתו של הגאון לא איחרה לבוא. עלינו ללמוד היטב את דברי חז"ל במדוייק. לו נאמר בחז"ל – "אלו תפילין שעל הראש" – היה הצדק איתך. אך חז"ל לא אמרו כך, אלא – "אלו תפילין שבראש" – כאשר מפנימים אנו ומחדירים להכרתינו את התפילין. מכניסים אנו אל תוך ראשנו את ההכרה הברורה ב"שיויתי ה' לנגדי תמיד". תפילין אלו – שבתוך הראש – הם המטילים פחד על הכול!

 

מעשה זה, איננו "עוד סיפור". בדבריו אלו העניק לנו הגאון מסר כהגנה ניצחית. כאשר נכיר ונדע כי עבדים נצחיים אנו לה' יתברך, ובו בלבד חיינו תלויים, ננצל בלי ספק ונטיל פחד על כל הקמים עלינו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה